An toàn - Tiết kiệm điện - trang 43

Các cách giảm tiền điện hàng tháng

Trong cái nóng của mùa hè, điều hoà và quạt được phát huy tác dụng một cách triệt để, còn trong tiết đông lạnh giá thì máy sưởi và bình nóng lạnh luôn trong tình trạng hoạt động khi có người ở nhà. Chúng và nhiều thiết bị điện khác thậm chí không bật vẫn

2007-02-26 14:27:00