Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Vĩnh Long ngày 2018-03-18

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Vĩnh Long ngày 2018-03-18


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
07:3016:00Long hồẤp Phú An - Bình Hòa Phước - Long HồSửa chữa điện
07:3017:00Vĩnh longĐường Trần Phú, Phường 4, TPVL.Sửa chữa điện
06:0016:00Vung LiêmKhóm 2 - Thị Trấn Vũng Liêm - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
07:3014:00Bình TânẤp Thành Khương, Thành Tiến, Thành Tân, xã Thành Đông, huyện Bình Tân.Sửa chữa điện
14:3017:00Bình TânẤp Thành Quới, xã Thành Đông, ấp Tân Vinh, Tân Lợi, xã Tân Quới, huyện Bình Tân.Sửa chữa điện
07:3016:00Long hồẤp Bình Hòa - Bình Hòa Phước - Long HồSửa chữa điện
07:0017:00Tam BìnhẤp Mỹ Hòa, ấp 7 - xã Hòa Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08:0009:00Tam BìnhẤp 7 - xã Hòa Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
09:3010:30Tam BìnhẤp Hòa An - xã Hòa Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
13:0014:00Tam BìnhẤp Mỹ Quới - xã Mỹ Thạnh Trung - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
14:3015:30Tam BìnhẤp Tường Nhơn A - xã Tường Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
16:0017:00Tam BìnhẤp Cái Cui - xã Hòa Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
09:0009:30Trà ÔnTrạm Gia Kiết; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
10:0010:30Trà ÔnTrạm Gia Kiết 2; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
10:4511:15Trà ÔnTrạm Gia Kiết 3; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
11:3012:00Trà ÔnTrạm Gia Kiết 3A; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
13:3014:00Trà ÔnTrạm Gia Kiết 4; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
14:3015:00Trà ÔnTrạm Gia Kiết 4; ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
07:3017:00Vĩnh longẤp Tân Thạnh, xã Tân Hội, TPVL.Sửa chữa điện
06:0008:00Vung LiêmẤp An Nhơn, ấp Trung Trạch, Ấp An Trung - xã Trung Thành; Ấp I, ấp Kinh - xã Trung Ngãi; Ấp Phú Tiên, ấp 3 - xã Trung Nghĩa - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
06:0016:00Vung LiêmẤp 3 - xã Trung Nghĩa - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
07:3011:00Vĩnh longMột phần đường Phó Cơ Điều từ Cảnh Sát 113 đến ngã tư Đồng Quê - và tổ 48 - Khóm 2 - Phường 3 – Thành Phố Vĩnh LongSửa chữa điện
13:0017:00Vĩnh longẤp Tân Hiệp – xã Tân Hạnh – huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
07:3016:00Long hồẤp Bình Thuận - Hòa Ninh - Long HồSửa chữa điện
07:0016:00Mang ThítẤp Mỹ Điền - xã Mỹ Phước; ấp Phú Hòa, Phú Thuận, Phú Quới - xã Nhơn Phú - huyện Mang ThítSửa chữa điện
06:3017:30Tam BìnhẤp Bình Ninh - xã Ngãi Tứ; ấp Phú Sơn C, ấp Phú Sơn B - xã Long Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08:0009:00Tam BìnhẤp Phú Sơn B - xã Long Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08:0017:00Tam BìnhẤp Phú Sơn B - xã Long Phú; ấp Tổng Hưng, ấp Bình Phú, ấp Cần Súc, ấp Giữa - xã Loan Mỹ - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
09:3010:30Tam BìnhẤp Giữa - xã Loan Mỹ - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
13:0014:00Tam BìnhẤp An Phong - xã Ngãi Tứ - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
14:3015:30Tam BìnhẤp Bình Ninh - xã Ngãi Tứ - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
16:0017:00Tam BìnhẤp An Thới - xã Ngãi Tứ - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08:0016:00Trà Ônấp Cống Đá, Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới; Vĩnh Hội, xã Hựu Thành, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
07:3017:00Vĩnh longẤp Tân Hưng, ấp Tân Bình, ấp Tân Hòa-xã Tân Hạnh; Ấp Phước Long, Phước Hiệp, Phước Bình, An Hiệp-xã Lộc Hòa-Long Hồ.Sửa chữa điện
06:0016:00Vung LiêmẤp Trung Điền - xã Trung Hiếu - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
07:3013:00Bình TânXã Thành Đông, Thành Trung, huyện Bình TânSửa chữa điện
07:3016:00Long hồẤp Bình Thuận - Hòa Ninh - Long HồSửa chữa điện
07:0017:00Tam BìnhẤp Phú Hữu Yên, ấp Phú Hòa Yên, ấp Phú Trường - xã Song Phú; ấp Phú Thọ - xã Tân Phú; ấp Phú Sơn A - xã Long Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08:0009:00Tam BìnhẤp Phú Sơn A - xã Long Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
09:3010:30Tam BìnhẤp Phú Sơn A - xã Long Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
13:0014:00Tam BìnhẤp Phú Sơn A - xã Long Phú; ấp Phú Hữu Yên - xã Song Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
14:3015:30Tam BìnhẤp Phú Sơn A - xã Long Phú; ấp Phú Hữu Yên - xã Song Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
16:0017:00Tam BìnhẤp Phú Trường - xã Song Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08:0016:00Trà Ônấp Vĩnh Thới, Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới, huyện Trà ÔnSửa chữa điện
07:3008:30Vĩnh longKhu TĐC Phường 5-Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, TPVL.Sửa chữa điện
07:3017:00Vĩnh longĐường Cà Dâm, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TPVL và ấp Tân Hưng, Tân Thới, Tân An-xã Tân Hạnh; ấp Phước Hanh B-xã Phước Hậu- Long Hồ.Sửa chữa điện
08:4509:45Vĩnh longKhóm 3, Phường 8, TPVL.Sửa chữa điện
07:3016:00Long hồẤp Thanh Phong - Tân Long Hội - Mang Thít.Sửa chữa điện
07:0017:00Tam BìnhẤp Mỹ Trung 1 - xã Mỹ Thạnh Trung - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
08:0009:00Tam BìnhẤp Tân Thành - xã Tân Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
09:3010:30Tam BìnhẤp Tân Thành - xã Tân Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
13:0014:00Tam BìnhẤp 1 - xã Tân Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
14:3015:30Tam BìnhẤp 8 - xã Tân Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
16:0017:00Tam BìnhẤp 9 - xã Tân Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
06:0016:00Vung LiêmTrạm An Điền 5: Ấp Trung Điền - xã Trung Hiếu - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
07:3016:00Long hồẤp An Lương - xã Long An - huyện Long Hồ.Sửa chữa điện
07:0017:00Tam BìnhẤp 5 - xã Phú Lộc - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
06:0016:00Vung LiêmTrạm Phước Trường: Ấp Phước Trường - xã Quới An - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
07:3016:00Long hồẤp Long Hòa - xã Long Mỹ - huyện Mang Thít.Sửa chữa điện
06:5517:00Tam BìnhẤp Phú Hòa Yên, ấp Phú Trường - xã Song Phú; ấp Phú Thọ - xã Tân Phú - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
06:0016:00Vung LiêmToàn xã Quới Thiện và xã Thanh Bình - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
07:3016:00Long hồẤp Bình Tịnh - xã Hòa Tịnh - huyện Mang Thít.Sửa chữa điện
06:5517:00Tam BìnhẤp Mỹ Phú Tân; ấp Mỹ Phú 3; ấp Mỹ Phú 4 - xã Mỹ Thạnh Trung - huyện Tam BìnhSửa chữa điện
06:0008:00Vung LiêmẤp An Quới, ấp Phước Trường, ấp Phước Thọ, ấp Trường Định, ấp Vàm An - xã Quới An; Toàn xã Trung Thành Tây - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
06:0013:00Vung LiêmẤp Quới Hiệp - xã Trung Thành Tây - huyện Vũng LiêmSửa chữa điện
06:0016:00Vung LiêmẤp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng LiêmSửa chữa điện