Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tuyên Quang ngày 2017-12-16

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tuyên Quang ngày 2017-12-16


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
06:0009:00Điện Lực Hàm YênKhách hàng sử dụng điện sau TBA Thôn 4 Việt Thành :Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : - Đấu nối công trình TBA khách hàng thủy điện Sông Lô 8DCL 6-3 Tân Yên
13:3017:00Điện Lực Thành phốThôn Hợp Hòa xã Lưỡng Vượng - TP. Tuyên Quang. :Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, thay kẹp hãm cáp vặn xoắn trên đường dây hạ áp.Km 5 Lưỡng Vượng
08:0012:00Điện Lực Thành phốThôn An Hòa 1, 2, 3, 4; thôn Hưng Kiều 3, 4 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang. :Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, thay kẹp hãm cáp vặn xoắn trên đường dây hạ áp.Gạch số 3
11:2013:30Điện Lực Thành phốThôn Sông Lô 3, 5, 6, 7 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang. :Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, thay kẹp hãm cáp vặn xoắn trên đường dây hạ áp.Dịch vụ chè
13:3017:00Điện Lực Thành phốTổ 30, 31, 33 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. :Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, thay kẹp hãm cáp vặn xoắn trên đường dây hạ áp.Bình Thuận
08:0012:00Điện Lực Thành phốThôn Viên Châu 1, 2, 3 xã An Tường - TP. Tuyên Quang. :Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, thay kẹp hãm cáp vặn xoắn trên đường dây hạ áp.Viên Châu
08:0012:00Điện Lực Thành phốTổ 20, 21 phường Minh Xuân - TP. Tuyên Quang. :Sửa chữa thường xuyên : Cân đảo pha, thay kẹp hãm cáp vặn xoắn trên đường dây hạ áp.Tổ 20 Minh Xuân