Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tuyên Quang ngày 2018-06-21

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tuyên Quang ngày 2018-06-21


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
15:0018:00Điện Lực Thành phốTổ 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang :Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay hòm hộp công tơLô Cô
05:0008:00Điện Lực Thành phốTổ 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang :Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay hòm hộp công tơLô Cô
15:0018:00Điện Lực Thành phốTổ 22 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang :Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳSoi Lâm
10:0012:00Điện Lực Thành phốTổ 8, 16, 17, 18 phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang :Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳXóm 8 Nông Tiến
05:0008:00Điện Lực Thành phốTổ 16, 17 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. :Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳUBND Tỉnh
08:0011:00Điện Lực Thành phốTổ 1, Tổ 2, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang :Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳXóm 1 Nông Tiến
10:3012:00Điện Lực Sơn DươngThôn Khổng, Cây Vạng :Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu, bổ sung dầu, thay hạt chống ẩm MBATBA Khổng
09:0010:30Điện Lực Sơn DươngThôn Sài Lĩnh, Lãng Cư :Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu, bổ sung dầu, thay hạt chống ẩm MBATBA Sài lĩnh
07:3009:00Điện Lực Sơn DươngThôn Cầu khoai :Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu, bổ sung dầu, thay hạt chống ẩm MBATBA Thôn Cầu Khoai
07:3009:00Điện Lực Sơn DươngThôn Đồng Tâm, Trại Mít :Sửa chữa thường xuyên : Bổ sung kẹp xiết cáp vặn xoắnLộ 1 TBA Đồng Tâm (Hào Phú)---TBA Đồng Tâm (Hào phú )
05:0007:00Điện Lực Thành phốTổ 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang :Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay hòm hộp công tơLô Cô
15:0018:00Điện Lực Thành phốTổ 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang :Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay hòm hộp công tơLô Cô
07:3016:30Điện Lực Sơn DươngThôn Tân Dân. thôn Việt Hòa, thôn Đồng Phai :Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc, cân pha, bó dây băng khách hàng, chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới dựngTBA Đồng Giang(xã Hợp Hòa)
10:0012:00Điện Lực Thành phốTổ 13, 16, 24, 27, 34, 35 phường Tân Quang - TP. Tuyên Quang. :Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳLê Lợi 2
15:0018:00Điện Lực Thành phốTổ 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 29 phường Tân Quang - TP. Tuyên Quang. :Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳHoa Mai
08:0011:00Điện Lực Thành phốTổ 32 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang :Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳPhan Thiết 2
06:0009:00Điện Lực Thành phốTổ 08, 15, 16, 17, 24, 29 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. :Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳMũ Đông Xuân
06:0009:00Điện Lực Chiêm HoáTổ Rẻ; Đồng Đình; Vĩnh Phúc, Làng Hương; xã Xuân Quang; xã Hùng Mỹ :Sửa chữa thường xuyên : - Thay giá đỡ chì FCO tại TBA Cấp 3 - Thay giá đỡ chì FCO tại TBA Cơ KhíMáy cắt 375 Km1 Chiêm Hóa
06:0009:00Điện Lực Chiêm HoáXã Phúc Thịnh, Tổ Đồng Luộc, TT Vĩnh Lộc :Sửa chữa thường xuyên : - Thay giá đỡ chì FCO tại TBA Cấp 3 - Thay giá đỡ chì FCO tại TBA Cơ KhíMáy cắt 375 E14.2 Chiêm Hóa
06:0017:00Điện Lực Thành phốTổ 1, 2, 5 phường Tân Quang - TP. Tân Quang :Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lưới điệnBến Xe