Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tuyên Quang ngày 2018-12-17

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tuyên Quang ngày 2018-12-17


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
07:3011:00Điện Lực Hàm YênK/h sau lộ II TBA Huyện Ủy :Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênLộ 3---Huyện Uỷ---Trạm Huyện Uỷ
15:0017:30Điện Lực Thành phố- Thôn Viên Châu 1, 2, 3 xã An Tường; thôn Trường Thi A, B, C xã An Khang - Thành phố Tuyên Quang. :Khác : Đấu lèo cấp điện cho TBA bơm Ghềnh Giềng.Máy cắt 974 Viên Châu
07:0017:30Điện Lực Thành phốThôn Viên Châu 1 xã An Tường :Khác : Di chuyển TBA bơm Ghềnh Giềng.Bơm Ghềnh Riềng
07:0009:00Điện Lực Thành phố- Thôn Viên Châu 1, 2, 3 xã An Tường; thôn Trường Thi A, B, C xã An Khang - Thành phố Tuyên Quang. :Khác : Tháo lèo để di chuyển TBA bơm Ghềnh Giềng.Máy cắt 974 Viên Châu
08:0011:00Điện Lực Chiêm HoáCác xã Phúc Thịnh, Tân Thịnh, Hòa An, Nhân Lý :Thí nghiệm định kỳ : - Thí nghiệm định kỳ trạm cắt 371 Tân Thịnh và trạm cắt 371/50-42Máy cắt 371 E14.2
08:0011:00Điện Lực Chiêm Hoáxã Hòa An; Nhân Lý :Thí nghiệm định kỳ : - Thí nghiệm định kỳ trạm cắt 371 Tân Thịnh và trạm cắt 371/50-42CD 1-3 Hoà An
07:0017:00Điện Lực Thành phốPhường Hưng Thành, Ỷ La, Tân Hà, xã An Tường - TP. Tuyên Quang. :Sửa chữa thường xuyên : Nâng cao khoảng cách pha đất cột 56 đến 57 và cột 61 đến 62.lộ 375 E14.1