Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tuyên Quang ngày 2018-03-18

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tuyên Quang ngày 2018-03-18


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
05:0018:00Điện Lực Thành phốXã An Tường, thành phố Tuyên Quang. :Thí nghiệm định kỳ : Phục vụ thí nghiệm định kỳ trạm 110kV-E14.1lộ 971 E14.1
05:0018:00Điện Lực Thành phốXã An Tường, xã Lưỡng Vượng, xã Thái Long, xã Đội cấn, thành phố Tuyên Quang. :Thí nghiệm định kỳ : Phục vụ thí nghiệm định kỳ trạm 110kV-E14.1lộ 972 E14.1
05:0018:00Điện Lực Thành phốXã An Tường, xã An Khang, phường Hưng Thành - TP. Tuyên Quang. :Thí nghiệm định kỳ : Phục vụ thí nghiệm định kỳ trạm 110kV-E14.1lộ 974 E14.1
05:0017:00Điện lực Yên SơnTBA Cây Quýt :Khác : Thí nghiệm định kỳ tại nhà máy thủy điện Thác BàTBA Di dân Cây quýt