Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tiền Giang ngày 2018-06-21

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tiền Giang ngày 2018-06-21


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
07:3016:30Cái bèMột phần xã An CưSửa chữa điện
08:0016:00Cai lậyMột phần xã Hiệp Đức huyện Cai LậySửa chữa điện
08:0014:00Chợ gạoMột phần xã Long Bình Điền và một phần xã Song BìnhSửa chữa điện
08:0016:00Gò Công ÐôngMột phần ấp Bà Lãnh Ông Gồng Xã Tân ĐôngSửa chữa điện
07:0009:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Bình , Tân Hiệp - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
09:3011:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Bình , Tân Hiệp - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
13:3015:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Bình - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
15:3017:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
08:0016:00Tân phướcMất điện một phần các xã Hưng Thạnh, Phú MỹSửa chữa điện
08:0016:30TX Gò CôngMột phần xã Bình Đông - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:0016:30Mỹ thoMột phần ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07:3016:30Cái bèMột phần xã An CưSửa chữa điện
08:0014:00Châu Thành TGMột phần xã Bàn LongSửa chữa điện
08:0016:00Châu Thành TGMột phần xã Hòa TịnhSửa chữa điện
08:0017:00Châu Thành TG- 1 phần ấp An Ninh xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
07:3013:30Mỹ thoMột phần đường Đoàn Thị Nghiệp, P5, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
13:3017:00Mỹ thoMột phần tuyến đường Một Quang, xã Trung An, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07:0009:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Định , Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
09:3011:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Định , Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
13:3015:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Định , Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
15:3017:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Hương - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
08:0016:00Tân phướcMất điện một phần xã Mỹ PhướcSửa chữa điện
07:3011:30TX Gò CôngMột phần xã Bình Đông - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3016:30TX Gò CôngMột phần xã Bình Xuân, Bình Đông - thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:0018:00Cái bèMột phần xã Hậu Thành, Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Thiện Trí, Mỹ Đức ĐôngSửa chữa điện
07:3017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn - 1 phần ấp Lợi An xã Đồng thạnhSửa chữa điện
08:0016:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Lập , Tân Hòa , Toàn phần ấp Tân Thành 1 , Tân Thành 2 , Tân Bình , Tân Đông - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
07:0017:00Cái bèMột phần xã An Thái Trung, Tân Hưng, Tân ThanhSửa chữa điện
08:0016:00Cai lậyMột phần phường 3, xã Tân Bình thị xã Cai LậySửa chữa điện
07:3016:30Cái bèMột phần xã Hậu ThànhSửa chữa điện
08:0016:00Cai lậyMột phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai LậySửa chữa điện
07:3011:30Châu Thành TGMột phần xã Nhị BìnhSửa chữa điện
14:0017:03Châu Thành TGMột phần Xã Nhị BìnhSửa chữa điện
08:0017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh HựuSửa chữa điện
07:0016:30Mỹ thoMột phần ấp Long Thới, xã Long Hưng, Châu Thành.Sửa chữa điện
07:0009:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Hòa - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
08:0010:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Ninh - Xã Tân PhúSửa chữa điện
09:3011:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Hòa - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
13:3014:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Ninh - Xã Tân PhúSửa chữa điện
13:3015:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Hòa , Tân Lập - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
15:3017:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Hòa , Tân Lập - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
07:0017:00Tân phướcMất điện một phần xã Tân lập 1Sửa chữa điện
08:0016:00Gò Công Tây1 phần ấp Bình Trung xã Thạnh NhựtSửa chữa điện
08:0016:00Cai lậyMột phần xã Long Trung huyện Cai LậySửa chữa điện
08:0017:30Châu Thành TGMột phần xã Bình TrưngSửa chữa điện
08:0011:30Gò Công ÐôngMột phần ấp 1, 2 Xã Gia ThuậnSửa chữa điện
08:0017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Hòa Phú xã Long BìnhSửa chữa điện
08:0016:00Mỹ thoMột phần ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07:0009:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Lập - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
09:3011:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Thành 1 - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
13:3015:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Thành 1 - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
14:0015:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Quý - Xã Tân ThớiSửa chữa điện
15:3017:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Thành 1 - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
07:0017:00Tân phướcMất điện một phần xã Tân lập 1Sửa chữa điện
07:3016:00TX Gò CôngMột phần xã Long HòaSửa chữa điện
08:0016:00Gò Công Tây1 phần ấp Thạnh Yên xã Thạnh TrịSửa chữa điện
07:3016:30Cái bèMột phần xã An Hữu, Tân ThanhSửa chữa điện
08:0016:00Cai lậyMột phần xã Long Trung huyện Cai LậySửa chữa điện
08:0012:00Châu Thành TGMột phần các xã: Đông Hòa, Vĩnh Kim, Long HưngSửa chữa điện
08:0016:00Châu Thành TGMột phần xã Tân Bình ThạnhSửa chữa điện
08:0015:30Mỹ thoMột phần ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07:0009:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Thành 1, 2 - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
09:3011:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Thành 2 - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
13:3015:30Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Thành 2 - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
15:3017:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Tân Thành 2 , Tân Bình - Xã Tân ThạnhSửa chữa điện
07:0017:00Tân phướcMất điện một phần các xã Hưng Thạnh, Tân lập 2Sửa chữa điện