Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tiền Giang ngày 2019-01-23

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Tiền Giang ngày 2019-01-23


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
07:3016:30Cái bèMột phần khu 3 thị trấn Cái BèSửa chữa điện
08:0016:00Cai lậyMột phần xã Tân Hội thị xã Cai LậySửa chữa điện
08:0016:30Cai lậyMột phần xã Long Khánh thị xã Cai LậySửa chữa điện
07:0017:00Châu Thành TGMột phần xã Long An huyện Châu ThànhSửa chữa điện
07:3011:30Châu Thành TGMột phần xã Bàn LongSửa chữa điện
07:3017:00Châu Thành TGMột phần xã: Vĩnh KimSửa chữa điện
13:3016:30Châu Thành TGMột phần xã Bàn LongSửa chữa điện
08:0010:30Chợ gạoMột phần xã Tân Thuận BìnhSửa chữa điện
07:3017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Thạnh TrịSửa chữa điện
07:0016:00Mỹ thoMột phần ấp Thới Bình xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07:3016:00Mỹ thoMột phần ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
09:0010:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Bà Lắm - Xã Phú Thạnh - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
14:0015:00Tân Phú ÐôngMột phần ấp Bà Từ - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú ĐôngSửa chữa điện
07:3012:30TX Gò CôngMột phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3015:30TX Gò CôngMột phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
12:3017:00TX Gò CôngMột phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3012:30TX Gò CôngMột phần xã Long Thuận – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3015:30TX Gò CôngMột phần xã Long Hòa – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
12:3017:30TX Gò CôngMột phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3013:30Mỹ thoMột phần đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Phẩm, và khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, Phường 6, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07:3016:30Cái bèMột phần xã Mỹ HộiSửa chữa điện
08:0016:30Cái bèMột phần xã Tân Phong huyện Cai LậySửa chữa điện
07:0017:00Châu Thành TGMột phần xã Long An huyện Châu ThànhSửa chữa điện
07:3011:30Châu Thành TGMột phần xã Bàn LongSửa chữa điện
07:3017:00Châu Thành TGMột phần các xã: Kim Sơn, Song ThuậnSửa chữa điện
13:3016:30Châu Thành TGMột phần xã Bàn LongSửa chữa điện
07:3017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Thạnh TrịSửa chữa điện
07:3013:30Mỹ thoMột phần TL870, ấp Chợ, ấp Đồng, xã Trung An, ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho; ấp Xóm Vông, xã Thạnh Phú, Châu Thành.Sửa chữa điện
08:0015:00Mỹ thoMột phần TL870, ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho; ấp Xóm Vông, xã Thạnh Phú, Châu Thành.Sửa chữa điện
13:3017:00Mỹ thoMột phần ấp Miếu Hội, xã Bình Đức, ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú, Châu Thành.Sửa chữa điện
07:3012:30TX Gò CôngMột phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3015:30TX Gò CôngMột phần xã Long Hòa – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
12:3017:00TX Gò CôngMột phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3016:30Cái bèMột phần xã Hậu ThànhSửa chữa điện
09:0011:00Cái bèMột phần xã An Thái Đông, Mỹ Lương, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức ĐôngSửa chữa điện
08:0016:30Cai lậyMột phần xã Cẩm Sơn huyện Cai LậySửa chữa điện
07:0017:00Châu Thành TGMột phần xã Long An huyện Châu ThànhSửa chữa điện
07:3016:30Châu Thành TGMột phần xã Bàn LongSửa chữa điện
07:3017:00Châu Thành TGMột phần xã: Vĩnh Kim, Bình TrưngSửa chữa điện
07:3016:30Tân phướcMất điện một phần các xã Tân Hòa Thành, Phú Mỹ, Hưng Thạnh, Tân lập 2Sửa chữa điện
07:3012:30TX Gò CôngMột phần xã Bình Xuân – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3015:30TX Gò CôngMột phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
12:3017:00TX Gò CôngMột phần xã Tân Trung – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:0017:00Châu Thành TGMột phần xã Lương Hòa Lạc huyện Chợ GạoSửa chữa điện
07:3011:00Châu Thành TGMột phần xã phú PhongSửa chữa điện
07:3017:00Châu Thành TGMột phần xã: Vĩnh Kim, Kim SơnSửa chữa điện
08:0011:00Châu Thành TGMột phần các xã: Song Thuận, Kim Sơn, Vĩnh Kim, và hoàn toàn xã Phú Phong.Sửa chữa điện
08:0016:30Châu Thành TGMột phần xã Phú PhongSửa chữa điện
12:0014:00Châu Thành TGMột phần xã Kim SơnSửa chữa điện
14:0016:30Châu Thành TGMột phần xã Kim SơnSửa chữa điện
07:3016:00Gò Công Tây" - 1 phần ấp Thạnh An và toàn phần ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Trị. - Toàn phần ấp Phú Quới, Long Bình xã Yên Luông."Sửa chữa điện
07:3016:30Tân phướcMất điện một phần các xã Phước lập, Tân lập 1, 2, Mỹ Phước, TT Mỹ PhướcSửa chữa điện
07:3015:30TX Gò CôngMột phần xã Long Hưng, Long Chánh – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
12:3017:00TX Gò CôngMột phần xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
08:0017:00Châu Thành TGMột phần xã long Định, Một phần xã Phước lậpSửa chữa điện
07:3017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Thạnh TrịSửa chữa điện
07:3015:00Mỹ thoMột phần đường Hùng Vương, Lê Đại Hành, Phường 1, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
07:3012:30TX Gò CôngMột phần xã Long Thuận – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3012:30Gò Công ÐôngToàn bộ xã Bình Ân, Tân Điền huyện Gò Công Đông.Sửa chữa điện
08:0012:00Gò Công ÐôngMột phần ấp Xóm Đình, Bồ Đề xã Kiểng Phước và một phần ấp Ông Gồng xã Tân Đông huyện Gò Công Đông.Sửa chữa điện
09:3012:00Gò Công ÐôngMột phần xã Tân Tây, Tân Đông và Toàn bộ xã Tân Phước, Gia Thuận huyện Gò Công Đông.Sửa chữa điện
07:3016:30Tân phướcMất điện một phần xã Tân Lập 1, Tân Lập 2, Tân Hòa ThànhSửa chữa điện
07:3016:30Cái bèMột phần xã Đông Hòa HiệpSửa chữa điện
11:3013:30Cái bèMột phần xã Phú AnSửa chữa điện
08:0014:00Cai lậyMột phần xã Tam Bình huyện Cai LậySửa chữa điện
13:3017:00Cai lậyMột phần xã Thanh Hoia2, Phường 2 thị xã Cai LậySửa chữa điện
07:0017:00Châu Thành TGMột phần xã Tân Hội Đông huyện Châu ThànhSửa chữa điện
07:3011:00Châu Thành TGMột phần xã Kim SơnSửa chữa điện
13:0016:30Châu Thành TGMột phần xã Hữu ĐạoSửa chữa điện
07:3017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Thạnh Yên xã Thạnh TrịSửa chữa điện
07:3016:30Cái bèMột phần khu 3 thị trấn Cái BèSửa chữa điện
08:0016:00Cai lậyMột phần xã Ngũ Hiệp huyện Cai LậySửa chữa điện
07:0017:00Châu Thành TG- Một phần xã Tân Bình Thạnh, Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo - Một phần xã Tân Lý Đông, Tân Hội Đông, Thân Cửu Nghĩa, thị trấn Tân Hiệp huyện Châu ThànhSửa chữa điện
07:3011:00Châu Thành TGMột phần xã Long HưngSửa chữa điện
07:4518:00Châu Thành TGxã Hữu Đạo, Một phần các xã: Điềm Hy, Dưỡng ĐiềmSửa chữa điện
13:0016:30Châu Thành TGMột phần xã Long HưngSửa chữa điện
08:0012:00Chợ gạoToàn xã Bình Phục NhứtSửa chữa điện
07:3017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Thạnh An xã Thạnh TrịSửa chữa điện
08:0013:30Mỹ thoMột phần đường Liên ấp 4-5, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho.Sửa chữa điện
08:0016:00TX Gò CôngMột phần Phường 3, xã Long Hưng – thị xã Gò CôngSửa chữa điện
07:3016:30Cái bèMột phần xã Hậu Thành, Hòa Khánh, Thiện Trí, Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ TrinhSửa chữa điện
07:3017:00Cai lậyMột phần xã Cẩm Sơn huyện Cai LậySửa chữa điện
08:0016:00Cai lậyMột phần xã Thanh Hòa, Phường 2 thị xã Cai LậySửa chữa điện
07:0009:30Châu Thành TGMột phần xã Song ThuậnSửa chữa điện
08:0012:00Châu Thành TGMột phần xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu ThànhSửa chữa điện
09:0010:30Châu Thành TGMột phần xã Song ThuậnSửa chữa điện
10:3013:30Châu Thành TGMột phần xã Song ThuậnSửa chữa điện
13:3016:30Châu Thành TGMột phần xã Song ThuậnSửa chữa điện
07:3017:00Gò Công Tây- 1 phần ấp Thạnh An xã Thạnh TrịSửa chữa điện