Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Long An ngày 2017-06-27

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Long An ngày 2017-06-27


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
07:3008:00BẾN LỨCMột phần ấp Phước Tú, xã Thanh PhúSửa chữa điện
10:0011:00BẾN LỨCMột phần ấp Phước Tú, xã Thanh PhúSửa chữa điện
13:0014:00BẾN LỨCMột phần ấp Phước Tú, xã Thanh PhúSửa chữa điện
15:0016:00BẾN LỨCMột phần ấp Phước Tú, xã Thanh PhúSửa chữa điện
07:3008:30ĐỨC HUỆ1 phần Ấp 1, Ấp 2 xã Mỹ Thạnh ĐôngSửa chữa điện
09:0010:00ĐỨC HUỆ1 phần Ấp 1 xã Mỹ Thạnh ĐôngSửa chữa điện
10:3011:30ĐỨC HUỆ1 phần Ấp 2 xã Bình ThànhSửa chữa điện
13:0014:30ĐỨC HUỆ1 phần Xã Mỹ BìnhSửa chữa điện
15:0016:30ĐỨC HUỆ1 phần xã Mỹ BìnhSửa chữa điện
08:3008:50VĨNH HƯNGMột phần Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
09:0009:30VĨNH HƯNGMột phần Ấp Cả Cốc, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
09:3011:00VĨNH HƯNGMột phần Ấp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
10:0010:30VĨNH HƯNGMột phần Ấp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
11:0011:30VĨNH HƯNGMột phần Ấp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
13:3013:50VĨNH HƯNGMột phần Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
14:3015:00VĨNH HƯNGMột phần Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
14:3016:00VĨNH HƯNGMột phần Ấp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
15:3015:50VĨNH HƯNGMột phần Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
08:2008:50TÂN HƯNGMột phần ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Châu ASửa chữa điện
08:3009:00TÂN HƯNGTrạm bơm Huỳnh Văn Hồng, xã Hưng ThạnhSửa chữa điện
09:1009:40TÂN HƯNGMột phần ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Châu ASửa chữa điện
10:0010:30TÂN HƯNGMột phần ấp 4, xã Vĩnh BửuSửa chữa điện
11:0011:30TÂN HƯNGMột phần ấp 5, xã Vĩnh BửuSửa chữa điện
13:0013:30TÂN HƯNGMột phần: ấp 4, ấp 5, xã Vĩnh BửuSửa chữa điện
13:5014:20TÂN HƯNGMột phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh BửuSửa chữa điện
15:2015:50TÂN HƯNGMột phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh BửuSửa chữa điện
16:0016:30TÂN HƯNGMột phần: Ấp Vĩnh Ân, ấp Láng Sen, xã Vĩnh ĐạiSửa chữa điện
09:0011:00VĨNH HƯNGMột phần Ấp Đầu Sấu, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
08:2008:50TÂN HƯNGMột phần: ấp Cả Môn, ấp Cả Nga, xã Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
09:0014:00TÂN HƯNGMột phần: Ấp Rượng Lưới, ấp Đường Xe, xã Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
07:3008:30BẾN LỨCMột phần ấp Voi Lá xã Long Hiệp huyện Bến LứcSửa chữa điện
07:3009:30BẾN LỨCMột phần KP 3 Thị trấn Bến lức, ấp Tấn Long xã Thanh PhúSửa chữa điện
10:3011:30BẾN LỨCMột phần ấp Voi Lá xã Long Hiệp huyện Bến LứcSửa chữa điện
11:0015:00BẾN LỨCMột phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú huyện Bến LứcSửa chữa điện
07:3011:30MỘC HÓAMột phần ấp 2, ấp 3 xã Thạnh Trị, thị xã Kiến TườngSửa chữa điện
08:0011:30TÂN ANĐường Huỳnh Đảnh, Võ Phước Cương thuộc Kp 2, Bình Đông 2 - phường 3Sửa chữa điện
13:0016:30TÂN ANMột phần đường Huỳnh Văn Gấm thuộc Kp 6, 7 - phường 2Sửa chữa điện
09:3013:00THẠNH HÓAMột phần ấp 4 - xã Thủy Tây; ấp Ông Hiếu, Ông Quới - xã Thạnh Phú; ấp Thạnh Trung, Ông Quới, Đá Biên, một phần ấp Đình - xã Thạnh PhướcSửa chữa điện
09:0011:00VĨNH HƯNGMột phần Ấp Thái Quang, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng Toàn bộ Ấp Trung Vĩnh, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
13:0016:00VĨNH HƯNGMột phần Ấp Thái Quang, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
09:0009:30TÂN HƯNGMột phần ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh BửuSửa chữa điện
09:5010:20TÂN HƯNGMột phần ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh BửuSửa chữa điện
11:0011:30TÂN HƯNGMột phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu ASửa chữa điện
13:0013:30TÂN HƯNGMột phần ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu ASửa chữa điện
15:3016:00TÂN HƯNGMột phần ấp 2, xã Thạnh HưngSửa chữa điện
07:3015:00BẾN LỨCMột phần ấp 2 xã Tân BửuSửa chữa điện
07:3011:30MỘC HÓAMột phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp thị xã kiến tườngSửa chữa điện
08:0016:30TÂN ANĐường Võ Thị Kế, Lê Thị Thôi, Nguyễn Thanh Cần và một phần đường Huỳnh Việt Thanh đoạn từ giao lộ Hồ Văn Long đến đường Huỳnh Văn Gấm thuộc Kp 5, 6, 7 - p2; Hẻm 182 Huỳnh Việt Thanh từ 08h 00 đến 16h 30Sửa chữa điện
08:3008:50VĨNH HƯNGMột phần Ấp Láng Đao, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
09:3009:50VĨNH HƯNGMột phần Ấp Láng Đao, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
10:3010:50VĨNH HƯNGMột phần Ấp Trung Môn, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
13:3013:50VĨNH HƯNGMột phần Ấp Láng Đao, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
14:3014:50VĨNH HƯNGMột phần Ấp Trung Môn, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
15:3016:10VĨNH HƯNGMột phần Ấp Láng Đao, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
07:3016:30CẦN GIUỘCCắt FCO trạm T30 Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
07:0012:00CHÂU THÀNHMột phần xã Phước Tân hưng, xã Thanh Phú LongSửa chữa điện
07:3011:30MỘC HÓAMột phần xã Tân Thành huyện Mộc HóaSửa chữa điện
08:0016:00TÂN ANDọc tuyến tránh Tp Tân An đoạn từ QL 62 đến QL 1A, đường Võ Tấn Đồ, Hẻm 159 thuộc Kp Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 - phường 6Sửa chữa điện
11:0013:00THẠNH HÓAxã Tân Đông, xã Tân Tây, một phần ấp Bến Kè - xã Thủy ĐôngSửa chữa điện
07:3011:30VĨNH HƯNGMột phần Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng Toàn bộ Ấp Bàu Nâu, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng Một phần Ấp Bàu Nâu, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
07:3015:00CẦN GIUỘCToàn bộ ấp Phú Thành , Phú Ân , một phần ấp Phước Lý xã Phước LýSửa chữa điện
07:0017:00ĐỨC HUỆ1 phần TT Đông Thành, các xã Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý ĐôngCông tác cải tạo & nâng cấp đường dây
08:0017:00CẦN GIUỘCToàn bộ xã Tân Kim, một phần ấp Phước Thới , một phần ấp 1 Long Hậu xã Long Hậu huyện Cần Giuộc .Sửa chữa điện
08:0011:00ĐỨC HÒA1 phần xã Đức Hòa HạSửa chữa điện
11:0013:00ĐỨC HÒA1 phần xã Mỹ Hạnh BắcSửa chữa điện
09:3012:00TÂN ANMột phần đường tỉnh 827A thuộc ấp Bình Nam - xã Bình Tâm, ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh NgãiSửa chữa điện
08:3009:15VĨNH HƯNGMột phần Ấp 2, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
09:4510:30VĨNH HƯNGMột phần Ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
11:0011:45VĨNH HƯNGMột phần Ấp Chiến Thắng, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
13:3014:15VĨNH HƯNGMột phần Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
14:4515:30VĨNH HƯNGMột phần Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
08:0011:00TÂN THẠNHẤp 4 xã Nhơn Hòa LậpSửa chữa điện
08:0016:00THỦ THỪAẤp 6 xã Nhị ThànhSửa chữa điện
08:0011:00BẾN LỨCẤp 1 xã Tân BửuSửa chữa điện
08:0010:30ĐỨC HUỆẤp Chánh, Ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc và xã Bình Hòa NamSửa chữa điện
10:3011:30ĐỨC HUỆ1 phần Ấp 2 xã Bình ThànhSửa chữa điện
13:3015:00ĐỨC HUỆÂp 3 xã Bình Thành, Ấp 4 xã Bình Hòa HưngSửa chữa điện
08:0016:00TÂN THẠNHẤp 1, 2, 3 xã Hậu Thạnh TâySửa chữa điện
09:1510:00VĨNH HƯNGMột phần Ấp Gò Châu Mai, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
10:3011:15VĨNH HƯNGMột phần Ấp Tà Nu, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
13:3014:15VĨNH HƯNGMột phần Ấp 3, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện
15:1516:00VĨNH HƯNGMột phần Ấp 1, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh HưngSửa chữa điện