Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Cần Thơ ngày 2019-03-26

Danh sách tỉnh thành

Lịch cắt điện, thông báo lịch cắt điện Cần Thơ ngày 2019-03-26


Từ giờ Đến giờ Khu vực Phạm vi ảnh hưởng Lý do Tên đường dây, thiết bị
08:0010:00Ô môn- Khu vực Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Thuận, Thới Thuận A, Thới Thạnh, Thới Thạnh A - Phường Thới An - Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ.Sửa chữa điện
08:0009:30Vinh ThanhMột phần Phụng Thạnh, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
09:4011:10Vinh ThanhMột phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
10:0012:00Vinh ThanhMột phần Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
13:0014:30Vinh ThanhMột phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
15:0016:00Vinh ThanhMột phần Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
08:0013:00Ô môn- khu vực Hòa Long, Hòa Long A - Phường Thới Hòa - Quận Ô Môn - TP. Cần Thơ.Sửa chữa điện
08:0009:30Vinh ThanhMột phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
09:4011:10Vinh ThanhMột phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
10:0012:00Vinh ThanhMột phần Qui Lân 1, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
13:0014:30Vinh ThanhMột phần Kinh E1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
15:0016:00Vinh ThanhMột phần Qui Lân 6, Xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh ThạnhSửa chữa điện
09:0010:00Ô mônMột phần phường Châu Văn Liêm, Phường Thới Hòa, Phường Thới An - Quận Ô Môn - TP Cần Thơ.Sửa chữa điện
08:0010:03Phong ĐiềnMột phần Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong ĐiềnSửa chữa điện