• Người gửi: Nguyễn Đình Hân
 • Ngày gửi: 2015-05-21 00:00:00
 • Địa chỉ: tp vinh
 • Email: hoanggia505@gmail.com
 • Nội dung:

  Thưa EVN.

  Chúng tôi đang ở tòa nhà chung cư muốn được mua điện trực tiếp từ công ty điện lực nhưng chủ đầu tư trả lời Tổng công ty Điện lực miền Bắc không đồng ý vì vấn đề này còn phải làm việc với Bộ Tài chính, thành ra các hộ gia đình chúng tôi giờ vẫn phải mua điện qua ban quản lý của chủ đầu tư, như vậy chủ đầu tư có phạm luật hay không?

  Chủ đầu tư có được phép kinh doanh điện hay không?

  Xin cám ơn.

Câu trả lời

Bạn Đình Hân thân mến.

Hệ thống điện của chung cư do chủ đầu tư chung cư thực hiện nên Điện lực chỉ có thể bán điện trực tiếp đến hộ dân nếu được chủ đầu tư cho phép hoặc bàn giao tài sản lại cho Điện lực.

Chủ đầu tư chung cư chỉ được bán điện theo giá bán lẻ điện được Bộ Công thương quy định tại quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 16/2014/TT-BCT.

Trân trọng.