• Người gửi: dongdo
  • Ngày gửi: 2015-05-22 00:00:00
  • Địa chỉ: Triệu Việt Vương - Bích Đào - TP Ninh Bình
  • Email: dongdonb@gmail.com
  • Nội dung:

    Xin phép hỏi: Tháng này, khi thanh toán tiền điện của công ty, tôi thấy ngoài khoản tiền điện tiêu thụ ra còn có 1 khoản tiền là "Tiền công suất phản kháng phát sinh".

    Vậy cho tôi hỏi công suất phản kháng được hiểu thế nào? Cách tính toán ra sao?

    Xin cám ơn.

Câu trả lời

Kính gửi Quý khách.

Nội dung về Công suất phản kháng được quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương. Quý khách hàng có thể chủ động tìm hiểu thông tin này.

Trân trọng.