• Người gửi: Lê Văn Dũng
  • Ngày gửi: 2015-05-27 00:00:00
  • Địa chỉ:
  • Email: dunglepleiku@gmail.com
  • Nội dung:

    Kính gửi EVN.

    Xin cho tôi biết cách tính giá điện kinh doanh, ví dụ: Nhà tôi dùng 30 kWh trong 1 tháng thì phải trả bao nhiêu tiền? Giá tiền điện kinh doanh tính ở mức bình thường là 2.188 đồng phải không?

    Cảm ơn nhiều!

Câu trả lời

Bạn Dũng thân mến.

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh tùy thuộc vào cấp điện áp và thời gian bán điện. Trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng 3 giá quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2014/TT-BCT thì sẽ áp dụng theo giá điện giờ bình thường. Theo biểu giá điện hiện hành tại quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 giá điện kinh doanh dưới 6 kV và giờ bình thường là 2.320 đ/kWh. Giá điện giờ bình thường 2.188 đ/ kWh là giá theo quyết định số 4887/QĐ-BCT đã hết hiệu lực từ 16/3/2015.

Trân trọng.