• Người gửi: Cao Trung Tu
  • Ngày gửi: 2015-05-16 00:00:00
  • Địa chỉ: 105 qlo 1a.htn.binh thuan
  • Email: Tucaolaviet86@gmail.com
  • Nội dung:

    Thưa Đại diện EVN

    Tôi muốn kéo đường dây hạ thế qua đất nhà người khác mà chủ đất không đồng ý thì phải làm thế nào?

    Xin cám ơn.

Câu trả lời

Chúng tôi sẽ hồi âm sau!