• Người gửi: Cao Thi Yen
  • Ngày gửi: 2015-05-16 00:00:00
  • Địa chỉ:
  • Email: nguyenthuhien1929@gmail.com
  • Nội dung:

    Xin hỏi: Nhà tôi có thêm 1 hộ nữa nhập khẩu vào thì có được tính là 2 hộ không? Tôi có được tính tiền điện như 2 hộ không?

    Xin cám ơn.

Câu trả lời

Thưa Quý khách!

Khi nhà bạn có thêm một hộ nữa tại cũng một địa điểm cấp điện thì được tính là 2 hộ. Để được tính tiền điện với định mức 2 hộ thì bạn cần lên Điện lực sở tại để làm thủ tục tăng định mức.

Trân trọng.