• Người gửi: Trần Văn Đoàn
  • Ngày gửi: 2015-05-19 00:00:00
  • Địa chỉ: Hải Hà - Hải Hậu
  • Email: quetoihailoc@gmail.com
  • Nội dung:

    Nhà tôi đang ở tại 1 xã và tôi còn có mẹ ở riêng tại 1 xã bên cạnh. Vậy nếu bây giờ mẹ tôi chuyển về ở chung thì công tơ đo chỉ số điện của mẹ tôi có chuyển về lắp đặt song song với công tơ nhà tôi đang dùng được hay không ? Nếu chuyển được thì thủ tục chuyển về gồm những gì ? Thực hiện thủ tục ở đâu?

    Mong sớm nhận được câu trả lời và chân thành cám ơn!

Câu trả lời

Bạn Đoàn thân mến.

Theo quy định tại khoản 1 điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/5/2014: Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đăng ký mua điện chỉ được ký 01 Hợp đồng (lắp 01 công tơ).

Do đó nếu bạn và mẹ bạn chuyển sông chung nhưng có 02 hộ khẩu riêng tại cùng địa điểm thì được hưởng thêm 01 định mức sinh hoạt bậc thang mà không cần phải lắp thêm công tơ. Bạn đến điện lực khu vực làm thủ tục đăng ký tăng định mức.

Trân trọng.