• Người gửi: Nguyễn Văn Quý
  • Ngày gửi: 2015-05-07 00:00:00
  • Địa chỉ: Số 5, ngõ 20, Thanh Bình, Hà Đông
  • Email: vanquy72@gmail.com
  • Nội dung:

    Xin EVN cho tôi biết giá điện tính cho Văn phòng Công ty TNHH là bao nhiêu?

    Xin cám ơn.

Câu trả lời

Bạn Quý thân mến.

Theo Khoản 14, Điều 8 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT thì văn phòng của Công ty TNHH được tính theo giá bán lẻ điện cho kinh doanh, trừ trường hợp Văn phòng Quản lý sản xuất được đặt tại cùng khu vực sản xuất.

Trân trọng.