• Người gửi: Nguyễn Văn Trường
  • Ngày gửi: 2015-05-10 00:00:00
  • Địa chỉ: Hà Nam
  • Email: truong.nv189@gmail.com
  • Nội dung:

    Kính gửi Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

    Tôi hiện nay đã có Hợp đồng lắp đặt và sử dụng điện 3 pha dùng cho sản xuất (Gia đình sản xuất xay sát gạo). Hiện tại gia đình muốn chuyển đổi điện 3 pha này thành điện sinh hoạt (2 pha lửa trung hòa) và điện dùng cho máy hàn (Dùng 2 pha lửa và 1 pha trung hòa). Xin hỏi có được lắp đặt vào nguồn điện 3 pha đã có không? Và thủ tục lắp đặt như nào?

    Xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời

Thưa Quý khách!

Trường hợp của Quý khách hàng, Điện lực sẽ căn cứ vào thiết bị và công suất sử dụng điện thực tế của khách hàng để quyết. Quý khách hàng cần có giấy đề nghị thay đổi mục đích, công suất sử dụng điện kèm theo bảng liệt kê thiết bị điện tăng thêm.

Trường hợp lưới điện khu vực chưa đủ điều kiện cấp điện cho Quý khách hàng, điện lực sẽ có văn bản trả lời khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc, trong đó có dự kiến thời gian cấp điện được.

Trân trọng.