• Người gửi: Lê Ngọc Hằng
 • Ngày gửi: 2015-05-11 00:00:00
 • Địa chỉ:
 • Email: uyhang1811@gmail.com
 • Nội dung:

  Kính gửi EVN

  Điện năng tiêu thụ trong tháng 4/2015 của tôi là 216 kWh.

  Công ty điện lực tính giá như sau:

  16 kWh giá 1.388 đồng;

  16 kWh giá 1.433 đồng;

  32 kWh giá 1.660 đồng;

  6 kWh giá 2.082 đồng;

  34 kWh giá 1.484 đồng;

  34 kWh giá 1.533 đồng;

  68 kWh giá 1.786 đồng;

  10 kWh giá 2.242 đồng

  Tôi xin hỏi: Tính như vậy là đúng hay sai?

  Xin cám ơn !

Câu trả lời

Bạn Ngọc Hằng thân mến!

Trường hợp của nhà bạn là hóa đơn trong kỳ đổi giá điện (16/3/2015). Ngành điện sẽ tính phần điện năng sử dụng từ ngày đầu kỳ đến ngày 16/3/2015 theo giá cũ và điện năng sử dụng từ ngày 16/3/2015 đến ngày cuối kỳ theo giá mới. Việc tính toán áp dụng theo nguyên tắc nội suy được quy định trong thông tư số 16/2014/TT-BCT như sau:

 1. Nội suy sản lượng

Sản lượng tính giá cũ = Sản lượng điện sử dụng * Số ngày giá cũ/Số ngày sử dụng điện

Sản lượng tính giá mới = Sản lượng điện sư dụng – Sản lượng tính giá cũ

 1. Tính định mức bậc thang

Định mức bậc thang được tính cho từng phần điện năng tiêu thụ theo giá cũ và điện năng tiêu thụ theo giá mới. Công thức tính toán sản lượng điện cho từng mức bậc thang sử dụng điện như sau:

Định mức một bậc thang = (Số ngày tính tiền * Định mức quy định trong bảng giá)*Số hộ/Số ngày định mức

Số ngày định mức = Số ngày theo lịch của tháng trước liền kề

Số hộ: Số hộ dùng chung công tơ

Với thông tin Quý khách hàng cung cấp chưa đủ để tính toán do đó đề nghị Quý khách hàng cung cấp thêm thông tin về Mã khách hàng được in trên hóa đơn để Điện lực kiểm tra thêm các thông số đầu vào tính toán hóa đơn (ví dụ định mức số hộ, thông tin về treo tháo công tơ (nếu có)…) để có thể trả lời chinh xác cho quý khách hàng.

Trân trọng!