• Người gửi: Dinh Huy ngoc
  • Ngày gửi: 2014-12-23 00:00:00
  • Địa chỉ: 55 duong giai phong
  • Email: huyngoc63@gmail.com
  • Nội dung:

    Thưa Quý công ty.

    Xin cho tôi biết, giá bán điện ký túc xá sinh viên của một trường đại học là bao nhiêu, có được ưu tiên gì không?

    Tôi xin chân thành cám ơn.

Câu trả lời

Thưa Quý khách.

Theo quy định của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt cho nhà ở tập thể của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, nhà ở của người tu hành; ký túc xá học sinh, sinh viên áp dụng như sau:

a) Trường hợp có thể kê khai được số người thì cứ 4 người (căn cứ vào sổ tạm trú hoặc danh sách cán bộ, chiến sỹ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với lực lượng vũ trang) được tính là một hộ sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt;

b) Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ. (Theo quy định hiện hành là 1.660 đ/kWh)

Bạn có thể truy cập trang web: www.evn.com.vn để tìm hiểu các văn bản quy định về giá điện.

Trân trọng.